• آدرس: بزرگراه رسالت غرب، ابتدای خروجی آفریقا، مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره 1، طبقه پانزدهم
  • تلفن: ۸۸۶۷۰۷۰۱
  • فکس: ۸۸۸۸۴۶۳۴
  • info@sinavc.co